פירוק שותפות עסקית- כיצד זה מתבצע?

May 16 2023doritr

 

לא מעט אנשים מחליטים להקים עסקים עם שותפים, כאשר הם מניחים שיהיה להם הרבה יותר מוצלח לנהל את העסק שלהם עם שותף עסקי וכן כי העסק יכול להיות הרבה יותר רווחי. יחד עם זאת, במהלך הזמן, לעיתים השותפים מגיעים למסקנה שהם כלל לא מסתדרים ביניהם ויש צורך בפירוק השותפות בין אם בשל העובדה שהיא כבר איננה רווחית ובין אם בשל העובדה שהיה סכסכוך כלשהו ביניהם או כל סיבה אחרת. אם אתם תוהים אודות האופן שבו מתבצעת פירוק שותפות מעין זאת, כדאי שתמשיכו לקרוא את הדברים הבאים.

האם אפשר לפרק שותפות עסקית?

כמובן שהשאלה הראשונה שעולה אצל כל אדם המעוניין לפרק שותפות עסקית היא: האם ניתן לפרק את השותפות המדוברת ואם כן, כיצד עושים זאת. חשוב לדעת כי פירוק שותפות עסקית תתבסס על הכללים אשר מופיעים בפקודת השותפויות. בהתאם לפקודה המדוברת ישנם כמה מקרים שבהם ניתן לפרק את השותפות:

אם מלכתחילה השותפים קבעו כי הם מתאגדים לתקופה קבועה מראש והתקופה המדוברת נגמרה, אם אחד השותפים מודיע לשאר השותפים על הכוונה שלו לפרק את השותפות וזאת בהתאם לכפוף להסכם אשר הוא ערך עם השותפים העסקיים שלו מראש.

אם השותפות המדוברת הוקמה עבור עסק או קיבולת ספציפית והם מסתיימים

אם אחד השותפים נפטר או אם הוא הוכרז כפושט רגל הרי שהשותפות תפורק

אם הפעילות של העסק שבו עוסקים השותפים היא אסורה וכן יש מקרים שבהם בית המשפט יכול להורות על פירוק שותפות וזאת בהתאם לבקשה של אחד מהשותפים.

מעבר לכך יש מקרים אשר תלויים בשותפים עצמם כגון: אם אחד מהם איבד את היכולת לבצע את מה שמוטל עליו בהתאם להסכם השותפות, אם אחד השותפים אשם בהתנהגות אשר בהתאם לבית המשפט יכולה להשפיע על השותפות כולה, אם אחד השותפים מפר בצורה קבועה או בכוונה את הסכם השותפות ועוד. בכל מקרה מעין זה בית המשפט יכול לפסוק לפרק את השותפות בהתאם לבקשה של שותף אחר המעיד על התנהגותו הבעייתית של אחד השותפים.

כמו כן, אם העסק החל בתהליך פשיטת רגל הרי שניתן לפרק את השותפות.

שלבים בפירוק שותפות

יש הבדל בין שותפות כללית לשותפות מוגבלת, כאשר שותפות מוגבלת היא שותפות המאפשרת הגבלה של חלק מחבריה, כלומר שחלק מהשותפים מסכנים רק את הסכום אשר השקיעו בשותפות ולא מעבר.

בכדי לפרק שותפות כללית יש צורך לחתום על טופס פירוק שותפות, כאשר אם לא נקבע מועד סיום כלשהו לשותפות מלכתחילה בטופס רישום השותפות, הרי שמספיק ששותף כללי אחד יחתום על הטופס.

אם השותף חותם בשם התאגיד הוא צריך לציין את הפרטים האישיים שלו ואת התפקיד שלו. אם מדובר על שותפות שנקבע לה מראש מועד סיום או שבהסכם השותפות ישנן מגבלות המורות על פירוק השותפות הרי שכלל השותפים נדרשים לחתום על טופס הפירוק.

גם בפירוק שותפות מוגבלת יש לחתום על טופס פירוק שותפות כאשר יש לצרף לו גם הצהרת שותף כללי שמעידה כי מסר לכלל השותפים המוגבלים הודעה על הפירוק המדובר וכן הודעה של השותפים המוגבלים על הפירוק וחתימה שלהם על הבקשה לפירוק.

פירוק שותפות איננה תמיד מהווה דבר קל ופשוט ועל כן בכל מקרה מעין זה כדאי לבחור בשירותיו של עורך דין חברות מקצועי ומנוסה שינחה את השותף או השותפים המעוניינים בפירוק השותפות כיצד לפעול בצורה תקינה ונכונה שלב אחר שלב.

Share: