Oded B

May 02 2023

רובנו היינו מעדיפים שלא להכיר מבפנים את מערכת בתי המשפט, כמו גם לקחת חלק בלחצים, הסכסוכים והמתחים הכלכליים הכרוכים בהליכי גירושין. עם זאת, הסטטיסטיקה בי...

Oded B2 min read